OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności odnosi się do strony internetowej i usług {customer name} (zwanych dalej „my” i „nas”).

 

Podobnie jak ma to miejsce w całej Europie za sprawą rozporządzenia RODO, my również przywiązujemy szczególną wagę do prywatności naszych internetowych klientów i gości. Dlatego w poniższym tekście wyraźnie zaznaczamy, że wszystkie dane osobowe przetwarzamy zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Zapewnienie odpowiedniej wydajności i wygody korzystania ze strony wymaga gromadzenia danych. Niektóre dane są nam przekazywane bezpośrednio przez klientów i gości. Dzieje się tak z różnych względów, np. podczas tworzenia konta na naszej stronie internetowej, w przypadku subskrypcji biuletynu, prośby o informacje, wypełniania formularzy itp. Krótko mówiąc, są to wszelkie informacje, które użytkownik przekazuje nam z własnej inicjatywy.

JAKIE DANE GROMADZIMY

Dane kontaktowe:

Są to dane udostępniane nam przez użytkownika, gdy korzysta on z formularzy na naszej stronie internetowej.

  • Dane kontaktowe;
  • Dane teleadresowe;
  • Wszelkie inne dane wprowadzane przez użytkownika w polach formularzy.

Statystyki dotyczące strony internetowej (Google Analytics):

Kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, zapisywane są za pośrednictwem usługi Google Analytics różne statystyki, takie jak czas wizyty na stronie, czas trwania wizyty, odwiedzane strony, kliknięcia. Ponadto oprogramowanie to pokazuje adres IP użytkownika, a także to, z jakiej przeglądarki korzysta, jakiego systemu operacyjnego używa i z jakiej domeny odwiedza naszą stronę. Dzięki tym statystykom i danym możemy poznać zachowanie naszych gości podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej i odpowiednio ją dostosować. Należy pamiętać, że ten sposób pozyskiwania danych jest całkowicie anonimowy, dzięki czemu danych nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Korzystanie z usługi Google Analytics oznacza dla nas, co następuje:

- Zawarcie umowy o przetwarzaniu danych z firmą Google;

- Anonimizację adresów IP;

- Dezaktywację udostępniania danych firmie Google.

KORZYSTANIE Z DANYCH OSOBOWYCH

Powierzone nam przez użytkowników dane osobowe wykorzystujemy w kilku celach. Po pierwsze ułatwiają one zarządzanie relacjami z klientami i gośćmi oraz pozwalają nam dostosować lub ulepszyć stronę internetową oraz produkty/usługi związane z użytkownikami. Ponadto wykorzystujemy dane osobowe do celów marketingowych, aby użytkownicy mogli otrzymywać materiały promocyjne i informacje, które ich interesują.

W każdej chwili użytkownik może zrezygnować z tej formy komunikacji. Rezygnacji z subskrypcji nie trzeba uzasadniać i można jej dokonać bezpłatnie poprzez kliknięcie odnośnika znajdującego się na dole każdego maila. Ponadto zawsze można skontaktować się z naszym biurem, a my wykonamy niezbędne działania.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

Nie przechowujemy danych osobowych użytkownika dłużej, niż jest to absolutnie konieczne do celów określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

Z danych użytkownika korzystamy wyłącznie my. NIE udostępniamy danych użytkownika osobom trzecim.

PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE I ODPOWIEDZIALNE

Dane użytkownika mogą być przetwarzane przez wszystkich pracowników naszej firmy w ramach wykonywania przez nich obowiązków służbowych. Odpowiedzialność za przetwarzanie danych ponoszą osoby statutowo zarządzające firmą.

BEZPIECZEŃSTWO

Działamy zgodnie z RODO, co daje użytkownikowi gwarancję, że jego dane są bezpieczne. Poprzez środki techniczne i organizacyjne przetwarzamy dane zgodnie z wymogami prawa krajowego i europejskiego.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługuje szereg praw związanych z jego danymi osobowymi. W przypadku chęci powołania się na którekolwiek z tych praw należy skontaktować się z nami bezpośrednio, wysyłając e-mail na adres info@dumaplast.be.

Dostęp i kontrola/modyfikacja

Użytkownik ma w każdej chwili prawo dostępu do swoich danych osobowych. Ma również prawo zażądać od nas poprawienia, uzupełnienia lub ograniczenia wykorzystania jego danych osobowych.

Prawo do bycia zapomnianym

Użytkownik ma również prawo do usunięcia swoich danych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli zażąda usunięcia danych osobowych, niektóre usługi i produkty nie będą dostępne.

Wycofanie zgody

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uprzedniej zgody użytkownika, ma on prawo do jej wycofania.

Składanie skarg

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do belgijskiej Komisji ds. prywatności.

ZMIANY W OŚWIADCZENIU O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności jest dostosowane do kwestii korzystania z niniejszej strony internetowej i naszych usług oraz do możliwości, jakie ona daje. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności w dowolnym momencie. W przypadku opublikowania zmian w niniejszym oświadczeniu zmienimy również datę najnowszej wersji w górnej części oświadczenia. W razie istotnych zmian zamieścimy stosowne powiadomienie. Mimo to zalecamy okresowe zapoznawanie się z treścią naszego oświadczenia o ochronie prywatności.